stock-photo-business-people-jigsaw-puzzle-collaboration-team-concept-261910364

מי אנחנו

העולם שלנו הופך מקושר יותר מיום ליום.
הצורך להתאחד ולהתחבר עולה מיום ליום.
NBI Consultants ביחד עם ארגונים וחברות נוספים מקדמת את הרעיון שאת כל הבעיות
שמתגלות אנחנו פותרים בעזרת חיבור בין אנשים.
אנחנו מציעים שורה של אמצעים שיעזרו לכל ארגון להעלות את רמת היעילות , את שיתוף הפעולה
ואת ההנאה במקום העבודה.

מי אנחנו

stock-photo-hands-placing-last-piece-of-a-puzzle-41223445

 

מוצרים ושרותים

יש לנו מגוון רחב של מוצרים ושירותים שהופכים כל סביבת עבודה על ידי שימוש בסביבה עצמה להשפעה חיובית על כל העובדים.

מוצרים ושרותים

group-business-people-connecting-jigsaw-puzzles-43694847

מיפגש היכרות

מפגש שמטרתו להסביר על שיטת ניהול בעיגול ולקבל טעימה חוויתית מהאמצעים שאנו מציעים

צרו קשר